Infolinka

Ekologická likvidace vysloužilých spotřebičů

Jaký elektrospotřebič můžete odevzdat zdarma?

Ke zpětnému odběru lze odevzdat jen kompletní a nerozebrané elektrospotřebiče z domácností nebo jemu podobné od právnických osob a podnikatelů (tzn., že pokud máte např. ledničku nebo rychlovarnou konvici v kanceláři a doslouží, můžete ji bezplatně odevzdat při zakoupení nového spotřebiče na naší prodejně.

Elektrozařízení, které je nekompletní není možné odevzdat z důvodu dalších nákladů s jejich likvidací.Nekompletní spotřebiče jsou tedy považovány za odpad a náklady spojené s jejich recyklací a odstraněním jsou k tíži obci, následně se tedy promítají do poplatku za odpady.

Elektrospotřebič odevzdaný na místo zpětného odběru se stává odpadem až ve chvíli předání osobě oprávněné k jeho využití nebo odstranění, tedy do rukou specializované recyklační firmy .

Spolupracujeme s: